شناخت سيم آرماتوربندي و ويژگي ها فني آن

اگر مي خواهيد پوستي سالم و جوان داسته باشيد بايد نسبت به نگداري و محافظت از آن دست به كار شويد. يكي از راه محافظت از پوست صورت استفاده از كرم هاي صورت است. اما بايد بهترين كرم صورت را براي پوست صورت تان به كار ببريد. براي اينكه با بهترين كرم صورت در انواع مختلف آن براي انواع پوست ها آشنا شويد مطالب دكتر با تو در اين موضوع را دنبال كنيد.

شناخت سيم آرماتوربندي و ويژگي ها فني آن

۱۲۵ بازديد

سيم هاي آرماتوربندي , محصولاتي مي‌باشند كه معمولاً به صورت رينگ اي ساخت شده و با ضخامت هاي گوناگون , كاربردهاي متفاوتي دارا‌هستند . كالا اين سيم ها از فولاد سياه بوده و بيشتر كاربرد سيم آرماتوربندي , همان گونه كه از اسمش پيداست در بخش آرماتور بندي و هر جا كه نياز است يك سري آرماتور ( ميلگرد ) به نيز متصل شوند كاربرد داراست . در فنداسيون و مش بنديِ آن , در ساخت تير و ستون هاي ساختمان و . . . كاربرد دارااست .

 https://www.asroon.ir/products/groups/انواع-قوطي-پروفيل-و-لوله-/107/1/view/
هنگامي كه ميلگردهاي بكار رفته , ضخامت بالايي نداشته باشند و سيم با پايداري بالايي نياز نباشد از سيم آرماتور بندي استعمال مي شود و در غير اين صورت از سيم نجاري براي اتصال به كارگيري خواهد شد . معمولا , در ساختمان سازي , كاربرد سيم نجاري مضاعف كمتر از سيم آرماتوربندي مي‌باشد .يك سيم آرماتوربندي مطلوب در قبال گيرايي مي بايست از نرمي مطلوبي هم برخوردار باشند تا آرماتوربند بتواند درعين تامين مطلوب ايستادگي اعضا , قبلي از بتن ريزي از اقتدار مانور قابل قبولي در بستن ميلگردها هم برخوردار باشد

 همه چيز در مورد سيم آرماتوربندي
سيم آرماتوربندي - سيم آرماتور بندي - سيم آرماتوركليه چيز راجع به سيم آرماتوربنديدر‌اين مقاله قصد داريم كليه چيز راجع‌به سيم آرماتوربندي را توضيح دهيم . بدين جهت حتمي است بدانيم در بازار آهن آلات اينمتاع به چه اسامي ديگري هم شناخته ميشود در بازار اسامي پايين به سيم

آرماتوربندي اطلاق مي شود :
مفتول آرماتوربندي۱ . ۵ سيم مفتول آرماتوربنديمفتول ۱ . ۵۱ . ۵ سيم مفتولسيم آرماتوربندي ۱ . ۵هر مورد از اين اسامي به سيم آرماتوربندي اطلاق مي شود . كه هر صنف از يكي‌از آنان به كار گيري مي‌نمايد لذا هر مورد از اين اسامي را كه به كارگيري كرديد براي اين جنس درست است و فروشنده آن را مي‌شناسد


چرا از سيم آرماتوربندي استعمال ميكنيم؟اگر‌چه كه امروزه درساختمان سازي مصالح امروزي خيس و با همت بالاتري بوجود آمده , البته به دليل گران بودن اين مصالح نوين هنوز جايگزيني خوبتر از دو عنصر فولاد و بتن در كار نيست . مخلوط فولاد و بتن با يكديگر اعضاي ساختماني مركبي به اسم اعضاي بتن آرمه ( بتن داراي اسلحه شده با فولاد ) را پديد آورده است . كه علاوه بر پايايي و پايداري به نسبت مصالح ديگر و مصالح نوين بها فراوان قابل قبولي را داراست اصفهان آهن بها روز سيم آرماتوربندي - سيم آرماتوربندي بها ارزش روز جاري سيم آرماتوربنديفولادي كه در ساختمان سازي و در موادسازنده بتني مصرف مي گردد عمدتاً از گونه ميلگرد بوده كه اصطلاحاً به آن آرماتور يا اين كه ميلگرد آجدار گفته ميشود . براي اين‌كه يك بنا بتن آرمه به شايسته ترين كارايي خويش رسد از لحاظ اجرايي مي بايست دارنده قوانيني ويژه اي باشد . قوانيني كه در اينجا متبوع ماست طريق اجراي آرماتوربندي و اصولا اتصال آرماتورها به يكديگر است . آرماتورها به يكديگر با دو انگيزه انجام ميشود

اثبات نگه داشتن آرماتورها در محل ظريف خويش تا زمان اتمام قالب بنديپرهيز از كمانش آرماتورها در طول اعمال توشه به اعضاي بتن آرمهاصفهان آهن سيم آرماتوربندي آهن تجارت - سيم آرماتوربنديدر فيض بستن و مهارآرماتورها امري سيار اصلي است . تا بنا بتن آرمه به حالت مطلوبي رسد .

https://www.asroon.ir/products/detail/لوله-مانيسمان/137/view/

از‌آنجا كه آئين طومار هاي بنا هاي بتن آرمه به عارضه ها زيادي جوشكاري آرماتورها را غير از مواقعي يگانه مجاز نميداند بايستي از يك عنصر ديگر در توليد مقاومت در شبكه آرماتوربندي استعمال شود . اين عنصر ثالث چيزي نيست جز سيم آرماتوربندي . سيم آرماتوربندي كه به انگليسي Tie Wire ناميده ميشود همان طور كه از اسم آن معين است , سيمي است كه براي بستن و يا اين كه گره زدن مورد به كار گيري قرار مي‌گيرد . سيم آرماتوربندي مفتولي قابل انعطاف و با سعي بالا است كه در قبال جاذبه ايستادگي خير و خوبي دارااست و با استعمال از آن و با تابيدنش در

سيم آرماتوربندي | قيمت سيم آرماتوربندي | كاربرد سيم آرماتوربندي ...

مفتول سياهمفتول سياه ( black annealed wire ) نوعي سيم فلزي است كه از فولاد گالوانيزه نشده ساخت مي شود و به سبب ساز رنگ آن سياه اسم گذاري شده‌است , همانگونه كه به مفتول گالوانيزه به منجر رنگ سپيد و درخشش آن مفتول سپيد گفته مي شود . ارزش مفتول سياه به اشكال آن مربوط است و براي خريد آن مي بايست كاربرد اشكال آن را در لحاظ گرفت .


سيم 1 . 5 , سيم 2 . 5 , سيم آرماتوربندي فابريك ( بستن آرماتور ) , سيم قالب بندي يا اين كه نجاري ( بستن قالب ) از اشكال مفتول سياه است كه به آن مفتول پخته شده يا اين كه آنيل شده هم گفته مي شود و روش ايجاد مفتول سياه , ادله اين اسم گذاري است . براي ساخت مفتول سياه به روش آنيل , ميلگردهاي كلاف بي آلايش سايز 5 . 5 تا 8 ميلي متر بوسيله دستگاه جاذبه مفتول به صورت مفتول هايي با ضخامت 1 . 2 تا 6 ميلي متر در مي‌آيند و آنگاه در كوره در حرارت 800 تا 900 رتبه سانتي گراد و وضعيت خلا پخته ميشوند و سپس مراحل سرد شدن به آهستگي مي بايست صورت گيرد .

https://www.asroon.ir/products/list/default.aspx?title=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%B7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-&id=107&page=1


درين فرايند , گرچه مفتول سياه ماهيت شيميايي خويش را محافظت كرده ولي از ديد خاصيت مكانيكي تغيير و تحول يافته و درحال حاضر دوچندان انعطاف پذير خيس و قابل انعطاف خيس از قبلي است كه‌اين خصوصيت منجر كاربرد آن در صنعت هاي اكثري مي شود .

آشنايي با سيم آرماتوربندي و ويژگي هاي آن - مش آباد

اين فرآورده به دو صورت كلاف و شاخه در بازار وجود دارد و دسته كلاف آن به سه نوع تقسيم و مورد به كار گيري قرار ميگيرد :
مفتول هايي با ضخامت 1 . 2 تا 1 . 7 ميلي متر كه براي آرماتور بندي كاربرد داراست كه پر كاربرد ترين آن سيم 1 . 5 است و وزن كلاف اين مفتول ها حدودا 22 كيلوگرم است .قطر مفتول 2 تا 2 . 5 ميلي متري در قالب بندي مورد استعمال قرار ميگيرد كه سيم 2 . 5 قابل انعطاف پركاربردترين آن است و وزن كلاف آن حدودا 25 كيلو گرم است .مفتول هاي 3 تا 5 ميلي متري در صنعت هاي ديگري زيرا ساختمان سازي , بسته بندي و … مورد به كارگيري قرار مي‌گيرد . وزن كلاف آن دربين 60 تا 100 كيلو گرم است .

https://www.asroon.ir/products/groups/رول-بولت/137/1/view/
اشكال مفتول سياهآنطور كه پيش خيس گفته شد , مفتول سياه در قطرها و ضخامت هاي مختلفي از قطر 1 . 2 تا 5 ميلي متر ايجاد مي‌شود كه مبتني بر ضخامت آن و كاربرد خاصي دارااست و مبني بر گونه كاربرد , شناخته شده و اسم گذاري مي شود . سيم آرماتوربندي قابل انعطاف و زياد قابل انعطاف , مفتول نجاري يا اين كه قالب بندي بر اين اصل اسم گذاري گرديده اند .

 

ساخت مفتول سياه از كلاف ميلگرد يا اين كه مفتول صنعتي كه تا قبل از اين توضيح داده شد را فابريك مي‌گويند . در بازار مفتول هايي ميباشند كه كيفيت تحت تري دارا هستند و از كنار ورق ايجاد مي شود كه به آن تسمه ميگويند كه به كارگيري از آن سفارش نميشود . مفتول سياه در ايجاد توري هايي مثل توري حصاري , توري پرسي و … به كار گيري مي شود .

قيمت روز سيم آرماتوربندي 1/5


سيم آرماتوربنديپيشين از عمليات بتن ريزي ساختمان ميلگردها مي بايست مبني بر پباده سازي و محاسبات انجام شده به يكديگر بسته و يكدست شوند تا از جابجا شدن آن‌ها هنگام عمليات يتن ريزي تا خويش گيري بتن پرهيز شود . براي بستن دو ميلگرد به يكديگر , عموما مفتول سياه فابريك قابل انعطاف با قطر 1 . 5 ميلي متر استعمال مي شود كه به آن سيم آرماتور بندي قابل انعطاف مي‌گويند و به كار اتصال دو ميلگرد به وسيله اين دسته سيم اصطلاحا “ گره زدن ” مي‌گويند كه منجر بالا رفتن استحكام بنا و ايستادگي آن مي شود . اشكال گره زدن پيرو توضيح داده شده‌است .
گره معمولي يا اين كه لغزنده : معمولي ترين و همه گيرترين دسته

https://www.asroon.ir/products/groups/سيم-آرماتوربندي/129/1/view/


تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.