آبنما خانگی  ,خیریه سگال  ,صنایع دستی اصفهان  ,میناکاری  ,ویبره  ,خرید دامنه  ,اخبار روز  ,
كرم صورت .

كرم صورت

شناخت سيم آرماتوربندي و ويژگي ها فني آن

سيم هاي آرماتوربندي , محصولاتي مي‌باشند كه معمولاً به صورت رينگ اي ساخت شده و با ضخامت هاي گوناگون , كاربردهاي متفاوتي دارا‌هستند . كالا اين سيم ها از فولاد سياه بوده و بيشتر كاربرد سيم آرماتوربندي , همان گونه كه از اسمش پيداست در بخش آرماتور بندي و هر جا كه نياز است يك سري آرماتور ( ميلگرد ) به نيز متصل شوند كاربرد داراست . در فنداسيون و مش بنديِ آن , در ساخت تير و ستون هاي ساختمان و . . . كاربرد دارااست .

 https://www.asroon.ir/products/groups/انواع-قوطي-پروفيل-و-لوله-/107/1/view/
هنگامي كه ميلگردهاي بكار رفته , ضخامت بالايي نداشته باشند و سيم با پايداري بالايي نياز نباشد از سيم آرماتور بندي استعمال مي شود و در غير اين صورت از سيم نجاري براي اتصال به كارگيري خواهد شد . معمولا , در ساختمان سازي , كاربرد سيم نجاري مضاعف كمتر از سيم آرماتوربندي مي‌باشد .يك سيم آرماتوربندي مطلوب در قبال گيرايي مي بايست از نرمي مطلوبي هم برخوردار باشند تا آرماتوربند بتواند درعين تامين مطلوب ايستادگي اعضا , قبلي از بتن ريزي از اقتدار مانور قابل قبولي در بستن ميلگردها هم برخوردار باشد

 همه چيز در مورد سيم آرماتوربندي
سيم آرماتوربندي - سيم آرماتور بندي - سيم آرماتوركليه چيز راجع به سيم آرماتوربنديدر‌اين مقاله قصد داريم كليه چيز راجع‌به سيم آرماتوربندي را توضيح دهيم . بدين جهت حتمي است بدانيم در بازار آهن آلات اينمتاع به چه اسامي ديگري هم شناخته ميشود در بازار اسامي پايين به سيم

آرماتوربندي اطلاق مي شود :
مفتول آرماتوربندي۱ . ۵ سيم مفتول آرماتوربنديمفتول ۱ . ۵۱ . ۵ سيم مفتولسيم آرماتوربندي ۱ . ۵هر مورد از اين اسامي به سيم آرماتوربندي اطلاق مي شود . كه هر صنف از يكي‌از آنان به كار گيري مي‌نمايد لذا هر مورد از اين اسامي را كه به كارگيري كرديد براي اين جنس درست است و فروشنده آن را مي‌شناسد


چرا از سيم آرماتوربندي استعمال ميكنيم؟اگر‌چه كه امروزه درساختمان سازي مصالح امروزي خيس و با همت بالاتري بوجود آمده , البته به دليل گران بودن اين مصالح نوين هنوز جايگزيني خوبتر از دو عنصر فولاد و بتن در كار نيست . مخلوط فولاد و بتن با يكديگر اعضاي ساختماني مركبي به اسم اعضاي بتن آرمه ( بتن داراي اسلحه شده با فولاد ) را پديد آورده است . كه علاوه بر پايايي و پايداري به نسبت مصالح ديگر و مصالح نوين بها فراوان قابل قبولي را داراست اصفهان آهن بها روز سيم آرماتوربندي - سيم آرماتوربندي بها ارزش روز جاري سيم آرماتوربنديفولادي كه در ساختمان سازي و در موادسازنده بتني مصرف مي گردد عمدتاً از گونه ميلگرد بوده كه اصطلاحاً به آن آرماتور يا اين كه ميلگرد آجدار گفته ميشود . براي اين‌كه يك بنا بتن آرمه به شايسته ترين كارايي خويش رسد از لحاظ اجرايي مي بايست دارنده قوانيني ويژه اي باشد . قوانيني كه در اينجا متبوع ماست طريق اجراي آرماتوربندي و اصولا اتصال آرماتورها به يكديگر است . آرماتورها به يكديگر با دو انگيزه انجام ميشود

اثبات نگه داشتن آرماتورها در محل ظريف خويش تا زمان اتمام قالب بنديپرهيز از كمانش آرماتورها در طول اعمال توشه به اعضاي بتن آرمهاصفهان آهن سيم آرماتوربندي آهن تجارت - سيم آرماتوربنديدر فيض بستن و مهارآرماتورها امري سيار اصلي است . تا بنا بتن آرمه به حالت مطلوبي رسد .

https://www.asroon.ir/products/detail/لوله-مانيسمان/137/view/

از‌آنجا كه آئين طومار هاي بنا هاي بتن آرمه به عارضه ها زيادي جوشكاري آرماتورها را غير از مواقعي يگانه مجاز نميداند بايستي از يك عنصر ديگر در توليد مقاومت در شبكه آرماتوربندي استعمال شود . اين عنصر ثالث چيزي نيست جز سيم آرماتوربندي . سيم آرماتوربندي كه به انگليسي Tie Wire ناميده ميشود همان طور كه از اسم آن معين است , سيمي است كه براي بستن و يا اين كه گره زدن مورد به كار گيري قرار مي‌گيرد . سيم آرماتوربندي مفتولي قابل انعطاف و با سعي بالا است كه در قبال جاذبه ايستادگي خير و خوبي دارااست و با استعمال از آن و با تابيدنش در

سيم آرماتوربندي | قيمت سيم آرماتوربندي | كاربرد سيم آرماتوربندي ...

مفتول سياهمفتول سياه ( black annealed wire ) نوعي سيم فلزي است كه از فولاد گالوانيزه نشده ساخت مي شود و به سبب ساز رنگ آن سياه اسم گذاري شده‌است , همانگونه كه به مفتول گالوانيزه به منجر رنگ سپيد و درخشش آن مفتول سپيد گفته مي شود . ارزش مفتول سياه به اشكال آن مربوط است و براي خريد آن مي بايست كاربرد اشكال آن را در لحاظ گرفت .


سيم 1 . 5 , سيم 2 . 5 , سيم آرماتوربندي فابريك ( بستن آرماتور ) , سيم قالب بندي يا اين كه نجاري ( بستن قالب ) از اشكال مفتول سياه است كه به آن مفتول پخته شده يا اين كه آنيل شده هم گفته مي شود و روش ايجاد مفتول سياه , ادله اين اسم گذاري است . براي ساخت مفتول سياه به روش آنيل , ميلگردهاي كلاف بي آلايش سايز 5 . 5 تا 8 ميلي متر بوسيله دستگاه جاذبه مفتول به صورت مفتول هايي با ضخامت 1 . 2 تا 6 ميلي متر در مي‌آيند و آنگاه در كوره در حرارت 800 تا 900 رتبه سانتي گراد و وضعيت خلا پخته ميشوند و سپس مراحل سرد شدن به آهستگي مي بايست صورت گيرد .

https://www.asroon.ir/products/list/default.aspx?title=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%B7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-&id=107&page=1


درين فرايند , گرچه مفتول سياه ماهيت شيميايي خويش را محافظت كرده ولي از ديد خاصيت مكانيكي تغيير و تحول يافته و درحال حاضر دوچندان انعطاف پذير خيس و قابل انعطاف خيس از قبلي است كه‌اين خصوصيت منجر كاربرد آن در صنعت هاي اكثري مي شود .

آشنايي با سيم آرماتوربندي و ويژگي هاي آن - مش آباد

اين فرآورده به دو صورت كلاف و شاخه در بازار وجود دارد و دسته كلاف آن به سه نوع تقسيم و مورد به كار گيري قرار ميگيرد :
مفتول هايي با ضخامت 1 . 2 تا 1 . 7 ميلي متر كه براي آرماتور بندي كاربرد داراست كه پر كاربرد ترين آن سيم 1 . 5 است و وزن كلاف اين مفتول ها حدودا 22 كيلوگرم است .قطر مفتول 2 تا 2 . 5 ميلي متري در قالب بندي مورد استعمال قرار ميگيرد كه سيم 2 . 5 قابل انعطاف پركاربردترين آن است و وزن كلاف آن حدودا 25 كيلو گرم است .مفتول هاي 3 تا 5 ميلي متري در صنعت هاي ديگري زيرا ساختمان سازي , بسته بندي و … مورد به كارگيري قرار مي‌گيرد . وزن كلاف آن دربين 60 تا 100 كيلو گرم است .

https://www.asroon.ir/products/groups/رول-بولت/137/1/view/
اشكال مفتول سياهآنطور كه پيش خيس گفته شد , مفتول سياه در قطرها و ضخامت هاي مختلفي از قطر 1 . 2 تا 5 ميلي متر ايجاد مي‌شود كه مبتني بر ضخامت آن و كاربرد خاصي دارااست و مبني بر گونه كاربرد , شناخته شده و اسم گذاري مي شود . سيم آرماتوربندي قابل انعطاف و زياد قابل انعطاف , مفتول نجاري يا اين كه قالب بندي بر اين اصل اسم گذاري گرديده اند .

 

ساخت مفتول سياه از كلاف ميلگرد يا اين كه مفتول صنعتي كه تا قبل از اين توضيح داده شد را فابريك مي‌گويند . در بازار مفتول هايي ميباشند كه كيفيت تحت تري دارا هستند و از كنار ورق ايجاد مي شود كه به آن تسمه ميگويند كه به كارگيري از آن سفارش نميشود . مفتول سياه در ايجاد توري هايي مثل توري حصاري , توري پرسي و … به كار گيري مي شود .

قيمت روز سيم آرماتوربندي 1/5


سيم آرماتوربنديپيشين از عمليات بتن ريزي ساختمان ميلگردها مي بايست مبني بر پباده سازي و محاسبات انجام شده به يكديگر بسته و يكدست شوند تا از جابجا شدن آن‌ها هنگام عمليات يتن ريزي تا خويش گيري بتن پرهيز شود . براي بستن دو ميلگرد به يكديگر , عموما مفتول سياه فابريك قابل انعطاف با قطر 1 . 5 ميلي متر استعمال مي شود كه به آن سيم آرماتور بندي قابل انعطاف مي‌گويند و به كار اتصال دو ميلگرد به وسيله اين دسته سيم اصطلاحا “ گره زدن ” مي‌گويند كه منجر بالا رفتن استحكام بنا و ايستادگي آن مي شود . اشكال گره زدن پيرو توضيح داده شده‌است .
گره معمولي يا اين كه لغزنده : معمولي ترين و همه گيرترين دسته

https://www.asroon.ir/products/groups/سيم-آرماتوربندي/129/1/view/برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۱۱:۴۵:۰۵ توسط:بوتاكس موضوع:

مشاوره سئو كيست

براي دريافت مشاوره سئو و بهينه سازي مي توانيد با اسماعيل سحاب در تماس باشيد.

اسماعيل سحاب مشاوره سئو  مي كند. از جمله خدمات سئو سايت  كه ايشان ارايه مي دهد. قرار گرفتن در صفحه اول گوگل  كسب و كار شماست.

وقتي شما كلمه يا عبارتي را در گوگل سرچ مي كنيد ممكن است صدها و يا حتي هزاران وب سايت وجود داشته باشد كلمه مورد نظر شما در آنها وجود داشته باشد اما اينكه كدام سايت ها جزو اولين سايت ها داخل ليست نمايش داده شود توسط جديدترين الگوريتم هاي گوگل مشخص مي شود. قطعا تمامي سايت ها سعي مي كنند كه اسم سايت آنها جزو لينك هاي اول ليست گوگل باشد، توسط الگوريتم هايي كه گوگل براي اينكار مشخص كرده مشخص مي شود.

مشاوره SEO چيست؟

در پاسخ به اين سوال كه «مشاور سئو چيست؟ » مي توان به صورت ساده اين گونه توضيح داد. سئو سايت يك فرايند مستمر ومدون است كه بر روي سايت توسط كارشناس سئو انجام مي گيرد تا ترافيك صحيح در زمان صحيح و با كاربر صحيح وارد سايت بشوند تا اكشني از قبيل خريد، دانلود و … در سايت مورد نظر اتفاق بيافتد. كسي كه مي تواند در تسريع اين فرآيند به سايت مورد نظر كمك كند مشاورسئو است.

مشاور سئو كيست؟

در حقيقت مشاور سئو به كسي گفته مي شود كه متخصص سئو بوده و داراي نمونه كار، سابقه پربار و تجربه گراني است كه مي تواند با آناليز كسب و كار شما، براي رسيدن به ترافيك اورگانيك بالا و در نهايت فروش بيشتر بدون استفاده از تكنيك هاي كلاه سياه سئو شما را راهنمايي صحيح كند.  توضيحات ذكر شده در بالا يك تعريف كامل از مشاور سئو حرفه اي است.

خدمات seo يك فرايند مدون و ادامه دار است كه بايد هميشه ادامه داشته  باشد تا رقباي شما جايگاه فعلي تان را تصاحب نكنند.


برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۳ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۲۷:۱۷ توسط:بوتاكس موضوع:

قيمت انواع ميلگرد

از خدمات شركت آسرون ارائه قيمت ميلگرد ذوب آهن با قيمت بروز است. براي استعلام قيمت ميلگرد ذوب آهن اصفهان نيز مي توانيد به آسرون مراجعه كنيد.
براي خريد محصولات كارخانه نيشابور از جمله ميلگرد نيشابور و استعلام قيمت ميلگرد نيشابور مي توانيد با آسرون تماس بگيريد.
براي خريد و يا سفارش اينترنتي محصولات آناهيتا از جمله ميلگرد آناهيتا گيلان و استعلام قيمت ميلگرد آناهيتا گيلان با آسرون تماس بگيريد.
قيمت ورق پلي كربنات يزد : براي خريد يا سفارش آنلاين محصولات پليمر طلايي يزد و اطلاع از ليست قيمت ورق پلي كربنات با آسرون تماس بگيريد.
قيمت ميلگرد راد: براي خريد يا سفارش آنلاين محصولات فولاد راد همدان و يا جهت اطلاع از ليست  ميلگرد راد همدان مي توانيد با آسرون تماس بگيريد
قيمت ميلگرد ظفر بناب : براي خريد اينترنتي يا سفارش آنلاين محصولات ظفر بناب و اطلاع از ليست قيمت ميلگرد ظفر بناب امروز در بازار با آسرون تماس بگيريد.
قيمت ورق رابيتس مسعود : براي خريد اينترنتي يا سفارش آنلاين محصولات رابيتس مسعود و اطلاع از ليست قيمت رابيتس مسعود امروز در بازار با آسرون تماس بگيريد.
قيمت ورق پلي كربنات اصفهان : براي خريد اينترنتي و يا اطلاع از قيمت ورق پلي كربنات اصفهان نوآوران آيدا پلاستيك به سايت آسرون مراجعه كنيد.
قيمت ايران رابيتس صادق : براي اطلاع آنلاين از قيمت محصولات رابيتس و خريد رابيتس مي توانيد فارغ از زمان و مكان با آسرون تماس بگيريد.


برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۳ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۲۶:۳۵ توسط:بوتاكس موضوع:

براي اطلاع از قيمت ميلگرد راد همدان چكار كنم؟

براي اطلاع از قيمت ميلگرد راد همدان چكار كنم؟ 

براي خريد ميلگرد همدان  و يا استعلام ليست قيمت ميلگرد راد همدان در ساعات اداري مي توانيد با كارشناسان آسرون تماس بگيريد و در ساعات غير اداري به سايت اسرون مراجعه كنيد.

تاريخچه كارخانه فولاد راد همدان

آغاز فعاليت مجتمع فولاد راد همدان سال 1390 در يك زمين 50 هزار متر مربعي شروع شد و شش سال بعد در سال 1396 به بهره برداري رسيد. در حال حاضر ظرفيت مجتمع فولاد راد همدان سالانه بالغ بر 500 هزار تن مقاطع فولادي است. اين كارخانه با بهره گيري از تجهيزات مدرن و پيشرفته، محصولات خود را بر طبق استاندارد جهاني DIN توليد مي كند. فولاد راد همدان با اخذ استانداردSNSO 3132 و استاندارد BS 4449 بريتانيا از بزرگ ترين كارخانه هاي ايران در زمينۀ توليد و ساخت انواع ميلگرد است. مؤسسۀ استاندارد آلمان كه با نام اختصاري DIN شناخته مي شود، نام يك سازمان ملي آلماني است كه استانداردهاي آن در سراسر دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد و با 30 هزار عنوان استاندارد در ليست خود، تمام جوانب صنعت را در نظر گرفته است.

 

قيمت ميلگرد همدان و محصولات فولاد راد همدان

محصولات اين كارخانه به سه دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از:

ميلگرد A1: ميلگرد A1 از نوع صاف بوده؛ مقاومت تسليم آن 2,300 كيلوگرم بر سانتي متر مربع و مقاومت كششي آن 3,800 كيلوگرم بر سانتي متر مربع است. تغيير شكلي نسبي پلاستيكي A1 به مقدار 25 درصد است و ميلگرد نرمي شناخته مي شود. اين ميلگرد صاف و بدون آج است و براي آهنگري و عمليات جوشكاري مناسب مي باشد.

ميلگرد A2: ميلگرد A2 آج دار، مقاومت تسليم آن 3,000 كيلوگرم بر سانتي متر مربع و مقاومت كششي آن 5,000 كيلوگرم بر سانتي مربع است. تغيير شكل نسبي پلاستيكي اين ميلگرد 18 درصد است و براي ساختمان سازي مناسب مي باشد. آج اين ميلگرد به شكل مارپيچ بوده و طول هر شاخه ميلگرد 12 متر است. ميلگرد A2 براي سازه هايي كه تغيير شكل دارند، مناسب نيست و عمليات جوشكاري بر روي آن ممنوع است.

ميلگردہ A3: ميلگرد A3 نيز از نوع ميلگرد آجدار و داراي مقاومت 4,000 كيلوگرم بر سانتي متر مربع و مقاومت كششي آن، 6,000 كيلوگرم بر سانتي متر مربع است. تغيير شكل نسبي پلاستيكي اين ميلگرد 14 درصد است و براي ساختمان سازي مناسب مي باشد. آج اين ميلگرد به شكل جناغي بوده و طول هر شاخه 12 متر است. شايان ذكر است عمليات جوشكاري روي اين نوع ميلگرد نيز ممنوع است. آج اين ميلگردها شامل برجستگي هاي طولي و عرضي (با يك زاويه مورب نسبت به محور طولي) مي شود كه در هنگام نورد ايجاد مي شوند.

 

شناسايي قيمت ميلگرد راد همدان

براي شناسايي محصولات راد همدان كافيست به اسم كارخانه راد همدان (RAD) كه بر روي تمامي شاخه ها حك شده است دقت كنيد. با اين روش به سادگي مي توانيد محصولات راد همدان را از ديگر كارخانه ها تشخيص دهيد.

 

مزاياي كارخانه فولاد راد همدان

1-اشتغال زايي: كارخانه راد همدان با ايجاد اشتغال زايي براي 400 نفر به طور مستقيم و 1500 نفر به طور غير مستقيم تأثير به سزايي در اشتغال زايي داشته است.

2-هزينۀ مناسب ميلگرد: هزينۀ محصولات كارخانه فولاد راد همدان با رعايت بالاترين سطح از كيفيت، بسيار مناسب است.

3-كيفيت بالاي محصولات: در توليد محصولات فولادي كارخانه راد همدان از مواد اوليۀ مرغوب با خاصيت شيميايي و مكانيكي مطلوب استفاده مي شود. از اين رو اين كارخانه به يكي از برترين كارخانجات توليد فولاد تبديل شده است و از لحاظ كيفيت با توليدكنندگان داخلي و خارجي رقابت مي كند.

4-تجهيزات پيشرفته: ماشين آلات و تجهيزات استفاده شده در اين كارخانه ساخت كشورهاي آلمان و ايتاليا است و امكان توليد محصولات فولادي مطابق با استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي 3132 را دارد. تمام محصولات كارخانه راد همدان داراي برند راد هستند و همراه با محصول برگه آناليز و آزمايش محصول نيز ارسال خواهد شد.

منبع: https://www.asroon.ir/suppliers/detail/%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86/23/view/


برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۸ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۷:۳۷ توسط:بوتاكس موضوع:

مراحل ايمپلنت دندان

به ياد داشه باشيد كه قطع مصرف كافئين هرگز براي ترك اعتياد شيشه آن راه حل خوبي نيست و بلكه بايد كافئين و قهوه را به تدريج با موارد ديگري جايگزين كنيد. بنابراين سعي كنيد مصرف قهوه را به رفته رفته كاهش دهيد. مثلا مي توانيد از حجم هر فنجان قهوه در روز بكاهيد يا به جاي 5 فنجان روزانه، 4 فنجان قهوه مصرف كنيد.

يكي ديگر از راهكارها كاهش مقدار كافئين در هر فنجان است. براي اين منظور مي توانيد مثلا نيمي از فنجان خود را با شير تركيب كنيد. اگر لاكتوز شير معده شما را آزار مي دهد، كافي است قهوه خود را رقيق تر استفاده كنيد.

راهكار ديگري كه به شما براي ترك مصرف بيش از اندازه كافئين توصيه مي كنيم، جايگزين كردن آن با قهوه بدون كافئين يا دي كاف است.

به عنوان توصيه اي ديگر، مي توانيد فنجان آخر قهوه روزانه خود را با نوشيدني ديگري جايگزين كنيد. مثلا از انواع آب ميوه هاي طبيعي استفاده كنيد يا شير گرم بنوشيد.

راهكار ديگري كه وجود دارد اين است كه چرت بزنيد. اگر در ميان روز قهوه مصرف مي كنيد تا هوشيار تر باشيد و احساس خواب آلودگي را از خود دور كنيد، بهتر است به جاي آن يك چرت 15 تا 25 دقيقه اي داشته باشيد. خستگي را در بدن خود با مصرف قهوه سركوب نكنيد و در عوض، از آن براي بازيابي انرژي خود استفاده كنيد.


مراحل ايمپلنت دندان

در اين مقاله در رابطه با عوارض ارتودنسي دندان توضيحاتي داده مي شود:

در ابتدا معاينات لازم انجام مي گيرد تا طرح درماني مناسبي انتخاب شود، در اين مرحله از تمامي لحاظ بيمار مورد بررسي قرار مي گيرد . راديوگرافي هاي لازم براي تعيين اندازه و محل ايمپلنت صورت مي گيرد .

مراحل ايمپلنت دندان

در اين مرحله در داخل استخوان فك توسط دندانپزشك زيبايي ايمپلنت كاشته مي شود ، اين مرحله داراي حساسيت بسيار بالايي مي باشد و بايد با دقت بالايي انجام گيرد و تاثير تعيين كننده اي در موفقيت درمان دارد

با برش در لثه و سوراخ كردن استخوان فك ايمپلنت كه يك پايه تيتانيومي به شكل پيچ مي باشد در ناحيه مورد نظر جايگذاري مي شود ، بعد از كاشت ايمپلنت لثه بخيه زده مي شود ( در برخي از موارد در يك جلسه ايمپلنت دندان صورت مي گيرد .)

براي اينكه پروتز و تاج نهايي ساخته شود نياز به قالب گيري مي باشد ، در اين مرحله دندانپزشك براي ساخت پروتز و تاج نهايي در لابراتور اقدام به تهيه قالب مي كند . با توجه به نظر دندانپزشك پروتزي كه قرار است ساخته شود بصورت ثابت يا متحرك مي باشد .

در صورتي كه نياز باشد در اين مرحله بروي ايمپلنت از روكش موقت تاج استفاده مي شود .

در اين مرحله بعد از گذشت مدتي كه به طور كامل در اطراف ايمپلنت استخوان شكل گرفت پروتز و تاج نهايي روي ايمپلنت گذاشته مي شود ، پروتز هايي كه در لابراتور ساخته مي شوند مي توانند متحرك يا ثابت و كامل يا پارسيل باشند. اين مرحله نياز به دقت بالاي دندانپزشك زيبايي دارد و پروتز بايد با دقت بالايي بروي ايمپلنت سوار شود . در واقع اين مرحله آخرين مرحله درمان مي باشد، دندانپزشك نكاتي را به بيمار گوش زد مي كند كه بايد به آن توجه ويژه اي شود 

آخرين مرحله درمان مراقبت هايي مي باشد كه بايد توسط خود فرد صورت گيرد ، مراجعات منظم و مرتب به دندانپزشك به منظور بررسي روند بهبودي از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد، دوام و ماندگاري ايمپلنت دندان به مراقبت هايي كه توسط خود فرد صورت مي گيرد و رعايت نكات بهداشتي بستگي دارد ، ايمپلنت دندان  همانند دندان هاي طبيعي مي باشد بنابرين بايد به خوبي از آن ها مراقبت شود در صورتي كه اين مراقبت به خوبي صورت نگيرد شايد نتوان نتايج دلخواه را با استفاده از اين روش بدست آورد .

جوش,ضد جوش,كرم ضد جوش,بهترين كرم ضد جوش,قلع و قمع جوش ها با موم زنبور عسل : active pure ness comfort zone

استفاده از بهترين كرم صورت ارايشي مختلف شايد كار غيرممكني نباشد اما امتحان كردن راه‌هاي بهتر ميزان آسيب به پوست شما را به حداقل مي‌رساند. ژل پاك كننده اكتيو پيورنس كامفورت زون با ساختاري سبك و برگرفته از عصاره موم زنبور عسل جاي جوش را ترميم مي كند.

جوش,ضد جوش,كرم ضد جوش,بهترين كرم ضد جوش,با حرارت زيبا شويد : arama perfection nuxe

تفاوت ماسك نوكس از ميان ساير ضدجوش ها ، حرارتي است كه ايجاد مي كند. ماسك ترمواكتيو نوكس پس از ماساژ بر روي پوست ايجاد گرما و حرارت مي كند كه اين حرارت باعث مي شود تمام چربي هاي باقيمانده رقيق و به بيرون كشيده شود. ماسك حرارتي نوكس ترشح چربي را تنظيم و براقي پوست را برطرف مي كند.


برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۶ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۳۰:۰۵ توسط:بوتاكس موضوع:

سريع ترين راه براي ترك اعتياد به كافئين قهوه

نوشيدن يك فنجان قهوه به خصوص در اول روز براي بسياري از مردم عادت است. اين نوشيدني به دليل كافئيني كه دارد احساس آرامش و هوشياري كافي را در شما ايجاد مي كند. تا اينجاي داستان همه چيز طبيعي است و مشكل اما از جايي آغاز مي شود كه مصرف قهوه از اعتدال خارج شود و به مصرف بيش از اندازه آن عادت كنيد. مصرف بيش از حد قهوه باعث افزايش فعاليت بدن شما مي شود و برعكس مصرف طبيعي آن، مي تواند باعث افزايش اضطراب و مشكلات عصبي شود. بي خوابي، خستگي مفرط، نوسات خلق و خو، مشكلات گوارشي، سردرد، افزايش كلسترول بد خون و فشار خون بالا، عدم تمركز و غيره از ساير مشكلاتي است كه مصرف بيش از اندازه كافئين براي بدن و سلامتي به وجود مي آورند.

اگر شما بر طبق عادت كافئين زيادي در روز مصرف مي كنيد، بهتر است با كمك اين توصيه ها عادت خود را اصلاح كنيد تا بيشتر از  سريعترين روش ترك اعتياد خود مراقبت كرده باشيد.

به ياد داشه باشيد كه قطع مصرف كافئين هرگز براي ترك آن راه حل خوبي نيست و بلكه بايد كافئين و قهوه را به تدريج با موارد ديگري جايگزين كنيد. بنابراين سعي كنيد مصرف قهوه را به رفته رفته كاهش دهيد. مثلا مي توانيد از حجم هر فنجان قهوه در روز بكاهيد يا به جاي 5 فنجان روزانه، 4 فنجان قهوه مصرف كنيد.

يكي ديگر از راهكارها كاهش مقدار كافئين در هر فنجان است. براي اين منظور مي توانيد مثلا نيمي از فنجان خود را با شير تركيب كنيد. اگر لاكتوز شير معده شما را آزار مي دهد، كافي است قهوه خود را رقيق تر استفاده كنيد.

راهكار ديگري كه به شما براي ترك مصرف بيش از اندازه كافئين توصيه مي كنيم، جايگزين كردن آن با قهوه بدون كافئين يا دي كاف است.

ارتودنسي دندان

ارتودنسي يكي از روش هاي رايج براي رفع عيوب دندان هاي مي باشد . اما بهترين نوع انجام ارتودنسي دندان چيست ؟ ارتودنسي نامرئي چگونه انجام مي شود؟ با ادامه مطلب همراه باشيد .


ارتودنسي دندان

ارتودنسي دندان


ارتودنسي دندان

ارتودنسي يكي از روش هاي رفع مشكلات دندان مي باشد . اين روش درماني فقط مخصوص نوجوانان نمي باشد و در صورت وجود مشكل در بزرگسالان نيز مي توان از آن استفاده نمود . وقتي دندان هاي افرادي درست و كنار يكديگر قرار نگرفته باشد و مابين دندان ها فاصله وجود داشته باشد و يا دندان ها روي يكديگر قرار گرفته باشد از ارتودنسي دندان استفاده مي شود .


اين مشكلات يا به دليل كوجك بودن فك و بزرگ بودن دندان ها و يا بالعكس بزرگ بودن فك و كوچك بودن دندان رخ مي دهد .


افرادي كه دندان هاي نامرتبي دارند مي توانند از ارتودنسي براي ترميم استفاده نمايند .


انواع ارتودنسي دندان

ارتودنسي ثابت

در ارتودنسي ثابت قسمت هاي كوچكي كه براكت نام دارند با استفاده از مواد مخصوص به روي سطح دندان هاي بيمار چسبانده مي شود . اين روش تا زماني كه درمان بيمار كامل نشده است ادامه دارد .

در اين روش بدون وارد كردن آسيب به دندان ها آنها را به جايگاه اصلي خود هدايت مي كنند به همين جهت موجب مرتب شدن دندان ها مي شوند .

در اين روش از براكت هاي فلزي و يا سراميكي استفاده مي شود . هر دندان داراي براكت جداگانه مي باشد . براي نگهداي اين براكت ها از يك حلقه كشي استفاده مي شود . اين امر موجب مي شود كه ارتودنسي از روي دندان هاي بيمار جدا نشود 

با استفاده از اين روش مي توان تمام مشكلات موجود در فك بيمار را اصلاح نمود .


ارتودنسي متحرك

در مراحل ارتودنسي دندان متحرك از قسمت بالايي فك بيمار قالب تهيه مي شود و بعد از ساخته شدن روي دندان هاي بيمار قرار مي گيرد . اين نوع ارتودنسي قابلتي اين را دارد كه در برخي موارد بيمار آن ها را از سطح دندان هاي خود دور كند . مثلا در هنگام غذا خوردن ، تميز كردن دندان ها و … اين ارتودنسي از روي سطح دندان هاي بيمار به راحتي مي توان جدا نمود 

اما از معايب استفاده از اين روش مي توان گفت نسبت به روش ارتودنسي ثابت تاثير كمتري دارد . زيرا در ارتودنسي ثابت بيمار در طول دوره درمان ارتودنسي را از دهان خود جدا نمي كند .

ارتودنسي نامرئي

برخي افراد به دليل اينكه در ارتودنسي براكت ها قابل مشاهده مي باشند از اين روش استفاده نمي كنند . بنابراين روش ارتودنسي نامرئي براي آنها ايجاد شده است كه اين روش قابل مشاهده نمي باشد . ارتودنسي نامرئي قابليت متحرك بودن دارد . مانند ارتودنسي متحرك بيمار مي تواند هنگام مصرف غذا و يا هنگام مسواك زدن آنه ها را از دندان هاي خود جدا كند . اين ارتودنسي به منةور مرتب نمودن دندان بدون مشاهده شدن پلاك انجام مي شود .

بهترين برندهاي كرم ضد جوش در ايران

همه ما به زيبايي پوست مان اهميت فراواني مي‌دهيم و دوست داريم پوستي صاف و بدون جوش داشته باشيم. اين روزها انتخاب يك محصول خوب براي پوست هاي حساس كار چندان ساده‌اي نيست چون در داروخانه‌ها و مغازه‌هاي  لوازم آرايشي مجموعه‌اي از برندهاي مختلف حسابي شما را سرگردان مي‌كنند اما حواس‌تان باشد كه بايد محصول‌ خود را بهترين كرم صورت براي زنان درست انتخاب كنيد.اين شما و اين هم محصول هاي ضدجوش و آكنه جديد بازار با برندهاي مختلف.

 

جوش,ضد جوش,كرم ضد جوش,بهترين كرم ضد جوش,اگر پوستي يكنواخت مي خواهيد : puresystem estaderm

پوست شما به اندازه چشم‌هاي‌تان حساس و آسيب‌پذير هستند؛ به همين دليل محصولاتي كه معتبر نيستند به‌راحتي زمينه را براي بروز جوش و آكنه فراهم مي‌كند. كرم كنسانتره پُرريفاينر استادرم، جمع كننده قوي منافذ باز پوست، مخصوص پوست هاي حساس است كه به محض استفاده از اين محصول منافذ باز پوست جمع و پوست يكدست و يكنواخت مي شود . در عين حال كه ميزان ترشح سبوم در جهت حفظ سلامت پوست تنظيم مي شود، پوست به صورت با دوام پاك و بدون چربي مي ماند .


برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۶ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۲۳:۴۰ توسط:بوتاكس موضوع:

مراقبت‌هاي پس از تزريق بوتاكس

مراقبت‌هاي پس از تزريق بوتاكس

1.    تا 4 ساعت پس از تزريق نخوابيد و شب هنگام حتماً به پشت بخوابيد.

2.    تا 24 ساعت استحمام نكنيد.

3.    تا 24 ساعت پس از نقاط تزريق بوتاكس نوشيدن مشروبات الكلي خودداري كنيد.

4.    ورزش ايروبيك تا 24 پس از تزريق ممنوع است.

5.    ناحيه تزريق را ماساژ ندهيد، ماساژ دادن تا يك هفته ممنوع است و در اين مدت مراقب باشيد كه فشار موثري به ناحيه تزريق وارد نشود.

 

ژل يا فيلر پوستي

 

براي رفع چين و چروك‌هاي عميق و نيز براي حجم دهي در ناحيه گردن و لب مي‌توان از ژل استفاده نمود ژل ها از نظر جنس متفاوت مي‌باشند.

1-    ژل پاژ كه در گذشته استفاده مي‌شود و عوارض بسيار زيادي دارد. وامروزه منسوخ شده است.

2-    كلاژن ها = برخي از آن ها از كلاژن حيواني استفاده مي‌شود كه واكنش در بدن فرد ايجاد مي‌گردد.

3-    هيالورونيك اسيد= كه در واقع ماده اي است كه به طور طبيعي در پوست يافت مي‌شود ولي با افزايش سن، ميزان آن در پوست كم مي‌شود. با تزريق اين ژل عمق چين به وجود مي‌آمده در پوست كم مي‌شود كه البته 18-6 ماه پس از تزريق تجزيه و جذب پوست مي‌شود. واكنش بدن به اين ژل خصوصاً كه از ژل‌هاي استاندارد استفاده شود بسيار كم است.تزريق ژل در زيبا سازي صورت و جواني

4-    كلسيم هيدروكسي آپاتيت در واقع پيش نياز توليد كلاژن است.

5-    Pcl cmc تحريك كلاژن سازي مي‌كند.

 

 

از نظر ماندگاري نيز مي‌توان ژل ها را به انواع مختلف تقسيم كرد

1-    Shortacting (كوتاه اثر)

2-    long acting (طولاني اثر) در واقع هيالورودنيك اسيدها در اين دسته قرار دارند و اثرات آن ها 18-12-6 ماه مي‌باشد.

3-    دائمي‌= كه در واقع كلاژن دائمي هستند.

تزریق ژل در زیبا سازی صورت و جوانی

 

در كلينيك بيشتر از هيالورونيك اسيدها استفاده مي‌شود كه واكنش كمتري در پوست ايجاد مي‌شود و با بدن سازگارتر است.

مزيت استفاده از ژل به جاي چربي

در تزريق چربي، چربي از ناحيه‌اي از بدن (باسن- شكم – ران) برداشته و در محل مورد نظر تزريق مي‌شود كه در ناحيه برداشت آن ناحيه برش جراحي داده مي‌شود و به بخيه احتياج دارد. در واقع يك جراحي كوچك مي‌باشد كه در واقع عوارض جراحي را به همراه دارد. در صورتيكه در تزريق ژل، نيازي به بستري، بخيه و .... ندارد علاوه بر آن، طبق نظر متخصصين، چربي هر ناحيه از بدن مخصوص همان قسمت مي‌باشد و تزريق آن در محل ديگر ممكن است باعث بروز عوارض در آن محل گردد. در صورتيكه ژل ها، سازگار با پوست مي‌باشند و عوارض (در صورتيكه ژل استاندارد و توسط پزشك با تجربه) انجام شود به همراه نخواهد داشت.

آنچه درباره ليزر موهاي زائد بايد بدانيد

 

واژه ليزر (به انگليسي: Laser) كه مخفف كلمات  «Light amplification by stimulated emission of radiation»

ليزر موهاي زائد| كاشت مو

به معني «تقويت نور به روش گسيل القايي تابش» است.

 

نكات قبل از ليزر موهاي زائد ابزاري است كه نور را به صورت پرتوهاي موازي بسيار باريكي كه طول موج مشخصي دارند ساطع مي‌كنند. اين دستگاه از ماده‌اي جمع‌كننده يا فعال كنده نور تشكيل شده كه درون محفظه  تشديد نور قرار دارد. اين ماده پرتو نور را كه به وسيله يك منبع انرزي بيروني (از نوع الكتريسيته يا نور) به وجود آمده، تقويت مي‌كند.

 

نخستين بار طرح اوليه ليزر (ميزر) را انيشتين داد. كار ليزر به اين گونه‌است كه با تابش يك فوتون به يك ذره (اتم يا مولكول يا يون) برانگيخته، يك فوتون ديگر نيز آزاد مي‌شود كه اين دو فوتون با هم، هم فركانس هستند. با ادامه اين روند شمار فوتون‌ها افزايش مي‌يابد كه مي‌توانند باريكه‌اي از فوتون‌ها را به وجود بياورند.

 

ليزر از نظر ماهيت هيچ تفاوتي با نور عادي ندارد و خواص فيزيكي ليزر، آن را از نورهاي ايجاد شده از ديگر منابع متمايز مي‌سازد. از نخستين روزهاي تكنولوژي ليزر، به خواص ويژه آن پي برده شد كه خود اين خواص بستري عظيم براي كاربردهاي وسيع اين پديده در علوم گوناگون به ويژه صنعت و پزشكي ايجاد كرده‌است. پيشرفت دانش بدون تكنولوژي ليزر امكان‌پذير نيست.

 

شايد مهم‌ترين بخش فيزيك اتمي، بحث فيزيك ليزر باشد. با دادن انرژي به الكترون‌هاي يك اتم مي‌توان آن‌ها را به مدارهاي بالاتر برد. اما اين خانه جديد براي الكترون‌ها جايگاه چندان پايداري نيست و  الكترون‌ها ترجيح مي‌دهند با پس دادن انرژي به مدار اصلي خود برگردند. اين انرژي به صورت يك فوتون با فركانس مشخص آزاد مي‌شود. يعني يك واحد انرژي. نور از همين فوتون‌ها ساخته مي‌شود. پس اگر با تعداد زيادي از اتم‌ها هم‌زمان اين كار را انجام دهيم، مي‌توانيم پرتو نوري تك فركانس ايجاد كنيم. علاوه بر اينكه با روش‌ها و دقت‌هايي مي‌توان پرتوهاي هم فاز توليد كرد. اين پديده اساس توليد پرتوهاي ليزر است. ويژگي‌هاي منحصربفرد ليزر آن را از نورهاي ديگر متمايز مي‌سازد كه در هيچ منبع نور ديگري يافت نمي‌شود.

- ليزر چهار ويژگي دارد :

 

 • + هم دوسي
 • + تك رنگي
 • + واگرايي كم
 • + موازي بودن پرتو

در حال حاضر دو سيستم براي از بين بردن موهاي زائد وجود دارد: سيستم هاي ليزري و سيستم هاي غير ليزري.سيستم هاي غيرليزري شامل سيستم هاي نوري هستند كه شامل IPL و  E_Light  ميباشند.

Contents [hide]

 

1 جراحي بيني

1.1 نكات قبل از جراحي بيني :

1.2 عوارض جراحي بيني:

1.3 بهترين سن براي جراحي بيني:

1.4 انواع روش جراحي براي بيني:

جراحي بيني

امروزه در كشورمان جراحي بيني استخواني  يكي از پرطرفدارترين جراحي هاي زيبايي است آن چنان كه اكثر مردم ما به جوانب زيبايي و ظاهري اين عمل توجه نشان مي دهند ، از عملكرد بيني خود غافلند اما تجارب پزشكي و دانسته هاي جراحان بيني خلاف اين است اكثر جراحان ما در طي جراحي بيني علاوه بر ايجاد فرم و حالت ايده آل ، كارآيي مناسب بيني و توان تنفس عادي بيمار را مد نظر قرار مني دهند بنابر اين خواسته هاي غير معقول و رويايي برخي بيماران جاي اجرا ندارد. بهترين نتيجه جراحي بيني در حوزه زيبايي زماني حاصل مي شود كه فرم بيني فرد علاوه بر زيبايي و تعادل ، عملكرد مطلوب و مناسبي هم داشته باشد.

 

بيني عضو مهمي در بدن است كه علاوه بر حس بويايي ، بر حفظ سلامت و كارآيي ساير اجزا نيز تاثير گذار است بروز كمترين حد مشكل براي اين عضو به مرور زمان آسيب هاي جدي به زندگي اجتماعي و شخصي فرد وارد مي نمايد ؛ مشكلات دستگاه تنفس ، مشكلات سينوسي ، خرو پف در خواب ، عدم رسيدن اكسيژن كافي به مغز و بروز سردرد هاي مزمن و . . . از اين دست آسيب ها هستند. بنابراين لازم است مراجعان محترم علاوه بر جنبه زيبايي بيني خود به ساير جوانب اين عضو نيز توجه داشته باشند و از ارائه خواسته هاي غير منطقي و اصرار بر آن خودداري كنند.

 

نكات قبل از جراحي بيني :

استعمال سيگار و كليه دخانيات ۱۲ الي ۱۵ روز پيش از جراحي بيني مضر و خطر زاست.

 

لازم است تا ساعاتي پيش از عمل فرد ناشتا باشد و چيزي نخورد. معمولا ۸ ساعت قبل از عمل از خوردن و آشاميدن خودداري كنيد.

 

همانطور كه گفته شد ، انتظارات معقول از نتايج جراحي داشته باشيد.

 

چنانچه فرد دچار بيماري سرماخوردگي يا آنفولانزا شد ، بهتر است جراحي تا زمان بهبودي كامل به تعويق بيفتد.

 

اگر داروهاي خاصي مصرف مي كنيد حتما در جلسات مشاوره اين عامل را به پزك جراح بيني خود اطلاع دهيد.

 

مصرف پروفن ، آسپرين و دارو هاي محرك خون ريزي تا حدود دو هفته پيش از عمل بيني ممنوع است.

 

براي مصرف هر نوع داروي گياهي در روز هاي پيش از عمل با پزشك خود مشورت كنيد.

 

بيني2

نتیجه تصویری برای جراحی بینی

عوارض جراحي بيني:

جراحي بيني نيز همانند هر جراحي و درمان ديگري ممكن است عوارض خاص خود را داشته باشد اما اگر در انتخاب جراح بيني خود نهايت دقت را به خرج داده و نيز مراقبت هاي پس از جراحي بيني و مشاورات پيش از عمل را لحاظ كنيد احتمال بروز اين عوارض به صفر نزديك مي شود. اما عوارض احتمالي به شرح زيرند:

 

پيدايش انسداد و گرفتگي راه هاي هوايي و بويايي

 

بروز دفورميته يا بدفرمي هاي ناشي از جراحي نادرست و مراقبت ناشايست .

 

باريك شدن پره ها و مشكلات تنفسي ديگر

 

انحراف لبه بيني يا انحراف ساختاري

 

مجزا شدن بافت هاي غضروفي و استخاني از يكديگر.

 

و . . .

 

برخي از ايرادات به وجود آمده از جراحي بيني مي توانند با جراحي ترميم بيني رفع شده و بهبو.د يابند ولي اصلاح برخي ديگر از اين مشكلات بسيار دشوار بوده و گاه لازم است چندين جراحي بر روي بيني انجام شود تا ايرادات ناهنجار برطرف گردند مثلا دفورميته اي چون كوتاهي بيش از حد بيني كه برطرف نمودن اين مشكل براي تامين پوست هاي از دست رفته و بافت هاي غضروفي بيني نيازمند چند جلسه درماني مي باشد .

 

بهترين سن براي جراحي بيني:

اصولا هيچ حد و مرزي در رابطه با سن براي جراحي بيني وجود ندارد اما لازم است شخص به بلوغ جسماني لازم رسيده باشد و پس از آن تا بالاي ۴۰ سال هم مي توان جراحي زيبايي بيني يا جراحي عملكردي و هرنوع عمل بيني را انجام داد قبل از سن هاي مشخص شده اگر جراحي بيني انجام شود مشكلات جدي براي بيمار رخ خواهد داد و به دليل اينكه غضروف و استخوان بيني به حد لازم رشد نكرده اند پس از جراحي بيني ممكن است رشد غضروف ها و بافت هاي پوستي و گوشتي ، تركيب بيني را به هم زده يا مشكلات عملكردي بزرگي را ايجاد نمايد.  اصولا براي زنان اتمام ۱۶ سال و براي آقايان اتمام ۱۸ سال سن لازم است تا بعد از عمل آسيبي متوجه بيمار نشود و نتايج جراحي بيني به بهترين نحو ظاهر گردند.

 

جراحي-بيني3

 

انواع روش جراحي براي بيني:

دو نوع جراحي در حال حاضر براي بيني وجود دارد كه كاربرد زيبايي و عملكردي داشته و ويژگي هاي خاص خود را دارند. روش هاي انجام جراحي بيني دو طريق است : طريقه باز و طريقه بسته.

 

طريقه جراحي باز به گونه اي است كه طرفين پره ها و حتي بين سوراخ ها در پايين بيني باز شده، پوست رويي بيني از بافت هاي ساختمان آن جدا مي گردد و مراحل اصلاح فرم يا عملكرد انجام مي شود خاصيت مهم اين روش جراحي بيني در دسترسي پزشك به تمام نقاط مورد نظر بيني و توانايي اشراف كامل وي بر تمام بافت هاي داخلي است. علاوه بر توانايي مشاهده بافت هاي دروني و اصلاح آنها جايگذاري گرافت و اجزاي غضروفي در اين راهكار راحت تر بوده و مي توان جراحي هاي بيني سخت و پيچيده را بهتر سامان داد.

 

روش جراحي بسته بيني به ترتيبي است كه برش جراحي در داخل سوراخ ها اعمال شده و پس از جدايي پوست از بافت هاي زيري ، پزشك مراحل جراحي را انجام مي دهد مزيت اين جراحي پنهان ماندن جاي برش و اسكار جراحي ، كاهش مبزان ورم و التهاب و بهبودي و نقاهت زودرس است اما به دليل دامنه محدود برش در روش هاي درماني كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

لازم به ذكر است كه وجود بخيه در كنار پره هاي بيني نمايان گر جراحي بيني به روش باز نيست و در جراحي بسته نيز گاه لازم است پره هاي بيني از لحاظ سايزي و فرمي دستكار و اصلاح شوند در نتيجه براي اين كار نياز است تا پره ها در كنار ، برش خورده و جراحي شوند . معمولا اگر صرفا نياز به رفع قوز بيني يا برداشت غضروف هاي اضافه نوك بيني بود ، جراحي بيني به روش بسته در اولويت قرار دارد ولي در موارد ديگر كه اصلاحات عمده مورد نياز است جراحي بيني به روش باز لازم خواهد بود.


برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۶ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۱۲:۰۲ توسط:بوتاكس موضوع:

نكات قبل از جراحي بيني :

امروزه در كشورمان جراحي بيني يكي از پرطرفدارترين جراحي هاي زيبايي است آن چنان كه اكثر مردم ما به جوانب زيبايي و ظاهري اين عمل توجه نشان مي دهند ، از عملكرد بيني خود غافلند اما تجارب پزشكي و دانسته هاي جراحان بيني خلاف اين است اكثر جراحان ما در طي جراحي بيني علاوه بر ايجاد فرم و حالت ايده آل ، كارآيي مناسب بيني و توان تنفس عادي بيمار را مد نظر قرار مني دهند بنابر اين خواسته هاي غير معقول و رويايي برخي بيماران جاي اجرا ندارد. بهترين نتيجه جراحي بيني در حوزه زيبايي زماني حاصل مي شود كه فرم بيني فرد علاوه بر زيبايي و تعادل ، عملكرد مطلوب و مناسبي هم داشته باشد.

 

بيني عضو مهمي در بدن است كه علاوه بر حس بويايي ، بر حفظ سلامت و كارآيي ساير اجزا نيز تاثير گذار است بروز كمترين حد مشكل براي اين عضو به مرور زمان آسيب هاي جدي به زندگي اجتماعي و شخصي فرد وارد مي نمايد ؛ مشكلات دستگاه تنفس ، مشكلات سينوسي ، خرو پف در خواب ، عدم رسيدن اكسيژن كافي به مغز و بروز سردرد هاي مزمن و . . . از اين دست آسيب ها هستند. بنابراين لازم است مراجعان محترم علاوه بر جنبه زيبايي بيني خود به ساير جوانب اين عضو نيز توجه داشته باشند و از ارائه خواسته هاي غير منطقي و اصرار بر آن خودداري كنند.

 

نكات قبل از جراحي بيني :

 

 1. استعمال سيگار و كليه دخانيات ۱۲ الي ۱۵ روز پيش از عمل جراحي بيني گوشتي مضر و خطر زاست.پ
 2. لازم است تا ساعاتي پيش از عمل فرد ناشتا باشد و چيزي نخورد. معمولا ۸ ساعت قبل از عمل از خوردن و آشاميدن خودداري كنيد.
 3. همانطور كه گفته شد ، انتظارات معقول از نتايج جراحي داشته باشيد.
 4. چنانچه فرد دچار بيماري سرماخوردگي يا آنفولانزا شد ، بهتر است جراحي تا زمان بهبودي كامل به تعويق بيفتد.
 5. اگر داروهاي خاصي مصرف مي كنيد حتما در جلسات مشاوره اين عامل را به پزك جراح بيني خود اطلاع دهيد.
 6. مصرف پروفن ، آسپرين و دارو هاي محرك خون ريزي تا حدود دو هفته پيش از عمل بيني ممنوع است.
 7. براي مصرف هر نوع داروي گياهي در روز هاي پيش از عمل با پزشك خود مشورت كنيد.

نكاتي كه قبل ليزر بايد رعايت شود و حتما بايد به ان توجه كرد

اطمينان حاصل كنيد كه حذف موي ليزري براي شما مناسب است. حذف موي ليزر با هدف قرار دادن و شكستن ملانين (رنگدانه كه مو را رنگ آن) را در يك فوليكول مو موثر مي سازد، كه باعث مي شود موها از بين بروند. بنابراين، اين روند به بهترين شكل ممكن براي حذف موهاي مشكي و تيره كار مي كند. اين كار نيز كار نخواهد كرد و يا ممكن است به هيچ وجه كار نكند- براي حذف موهاي قرمز، بور، خاكستري يا سفيد.
حذف موي ليزري احتمالا براي زنان مبتلا به بيماري تخمدان پلي كيستيك يا ساير مشكلات هورموني كار نخواهد كرد.
اگر هر داروي مصرفي، مخصوصا داروهاي جديد يا دوره اي از آنتي بيوتيك ها را مصرف مي كنيد، قبل از انجام ليزر موهاي زائد، با پزشك خود صحبت كنيد. بعضي از داروها مي توانند حساسيت به نور را ايجاد كنند كه مي تواند منجر به سوختگي بد درماني شود.
2
ليزر موهاي زائد| كاشت مو
براي مشاوره برويد مشاوره با تكنسين برداشتن كلينيك ليزر موهاي زائد قبل از اولين درمان شما به كلينيك اجازه خواهد داد تا سلامت خود را ارزيابي كنيد. آنها همچنين يك آزمايش پچ براي تعيين اينكه آيا شما يك نامزد مناسب براي درمان هستيد و فرايندي كه بر اساس نوع پوست و موتان انجام مي شود، بهتر عمل مي كند.
3
قبل از درمان خود از برنزه جلوگيري كنيد. هنگامي كه شما كانديد خوبي براي حذف موهاي خود هستيد، مهم است كه از شش هفته قبل از درمان خود، از تختخواب و برنزه شدن جلوگيري كنيد
4
اطمينان حاصل كنيد كه حذف موي ليزري براي شما مناسب است. حذف موي ليزر با هدف قرار دادن و شكستن ملانين (رنگدانه كه مو را رنگ آن) را در يك فوليكول مو موثر مي سازد، كه باعث مي شود موها از بين بروند. بنابراين، اين روند به بهترين شكل ممكن براي حذف موهاي مشكي و تيره كار مي كند. اين كار نيز كار نخواهد كرد و يا ممكن است به هيچ وجه كار نكند- براي حذف موهاي قرمز، بور، خاكستري يا سفيد.
تزريق ژل و بوتاكس
تزريق ژل و بوتاكس
بوتاكس يك تركيب ساخته شده از پروتئيني به نام بوتولنيوم است. كه تزريق آن در زيرپوست سبب فلج شدن عضلات آن ناحيه و از بين رفتن چين و چروك صورت خواهد شد و ظاهر جوان تر را براي مدتي ايجاد خواهد كرد.
دكتر استافورد برومند مي گويد: بوتاكس يك تركيب ايجاده شوده توسط باكتري است. گرچه اين مفهوم ترسناك به نظر مي‌رسد ولي زماني كه در دوزهاي كنترل شده استفاده شود، روش ايمني و مطمئن است. اين تركيب به يك منطقه خاص تزريق مي‌شود و در داخل آن خود را به گيرنده‌هاي موجود در عضله شما متصل مي‌كند. كه بر عصب تاثير مي‌گذارد.

كاربردهاي بوتاكس

1-    پيشگيري از ايجاد چين و چروك ← در افراديكه در اواخر دهه 20 يا دهه 30 زندگيشان شروع به اين درمان كنند از ايجاد چين و چروك جلوگيري مي‌شود.
2-    رفع چين و چروك ← در افراديكه چين و چروك ايجاد شده و...
3-    تنظيم ضربان قلب، محققان روسي در يكي از پژوهش‌هاي خود به افراديكه دچار آريتمي قلب از نوع فيبريلاسيون دهليزي بودند، به دهليز قلب آنها بوتاكس تزريق كردند و مشاهده كردند ضربان قلب آن ها آرام تر و پمپاژ قلب نيز بهبود يافت. اين نتايج در سال 2015 در مجله كارديولوژي به چاپ رسيده است. 
4-    درمان افسردگي، رفتارها و نوع روحيه ما در چهره، موثر است. با اين وجود اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا حالت چهره نيز در روحيه ما مؤثر است. طبق نظر دكتر فينزي عضلات ميان ابرو پيام غمگين بودن را به مغز مي‌رساند و اين عضلات در آنچه كه شما انتظار داريد فعالتر مي‌شوند. دكتر فينزي و همكارانش آزمايشي را روي 85 نفر مبتلا به افسردگي انجام دادند و متجه شدند با تزريق بوتاكس تحت درمان قرار گرفتند. نتايج حاصل در سال 2014 به چاپ رسيد.
تزریق ژل و بوتاکس در رفع چروک ضورت
5-    درمان ميگرن: ميگرن دردي ناتوان كننده اي با علايم سردرد شديد. استفراغ همراه است كه معمولاً به درمان‌هاي معمول پاسخ نمي‌دهد. سازمان غذا و دارو آمريكا در سال 2010 مفيد بودن بوتاكس در درمان ميگرن مزمن را تاييد نموده است. براي اين منظور بايد هر سه ماه تزريق در ناحيه جلو عقب و اطراف سر انجام شود.
6-    درمان تعريق شديد: در سال 2004 سازمان غذا و داروي آمريكا استفاده از هزينه تزريق بوتاكس را مورد تعريق شديد و بيش از اندازه زيربغل تاييد كرده. تزريق بوتاكس در قسمت‌هاي ديگري از بدن كه تعريق بيش از خود دارند نيز كاربرد دارد كه شامل كف دست، زيربغل، پاها و صورت.

برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۶ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۵۵:۳۴ توسط:بوتاكس موضوع:

مزاياي ليزرموهاي  زائد

بوتاكس از يك نوروتوكسين ساخته شده است كه توسط كلستريديوم بوتولينيوم بدست مي‌آيد. بوتاكس يكي از مؤثرترين روش‌ها در برطرف كردن چين و چروك پوست است كه از طريق فلج كردن موقت عضلات، اثر مي‌كند.

بعد از تزريق بوتاكس شما زيبا و جوان خواهيد شد ، البته مركزي كه در آن تزريق بوتاكس را انجام مي دهيد بايد از نظر امكانات و اعتبار پزشكي داراي تاييديه باشد ، به هيچ عنوان بوتاكس را در آرايشگاه ها و مكان هايي غير از كلينيك هاي زيبايي انجام ندهيد ، زيرا علاوه بر خطرات بهداشت ممكن است با تزريق بوتاكس منقضي شما دچار عوارض جبران ناپذيري بشويد.

بعد از تزريق بوتاكس بيشتر ‌ حركات صورت از جمله حركات احساسي‌ و عاطفي صورت  شما تحت تاثير اين ماده قرار گرفته  و  توسط عضلاتي كه درست زير پوست قرار دارند تحريك مي شوند ، بعد از مدتي كنترل عصب هايي كه در آن بوتاكس تزريق شده است از دست شما خارج مي شود و در واقع نمي توانيد به شدت گذشته اخم كنيد و يا لبخند هاي عميق بزنيد ، اين ضعف عضلاني باعث مي شود تا عصب هاي شما تحريك پذيري كمتري داشته باشند و انقباضات غير ارادي كمتري را تجربه كنند ، زماني كه شما به صورت غير ارادي اخم نكنيد و عضلات شما دچار انقباض نشود ، در نتيجه پوست شما ترميم شده و خطوط سطحي آن عميق نمي شود .بايد بدانيد كه  فعاليت و انقباض بيش از اندازه ي  عضلات است كه باعث بوجود آمدن خطوط افقي و عمودي  در صورت مي شود.  به طور كلي كار بوتاكس از فلج كردن و از كار انداختن  موقت ماهيچه هاي عصبي در نواحي مختلفي است كه مستعد چين و چروك خواهند بود .

بعد از تزريق بوتاكس ممكن است سردرد، كبودي و درد در محل تزريق رخ دهد كه امري طبيعي است و پس از چند روز برطرف مي‌شود. از كاربردهاي عمده تزريق بوتاكس مي‌توان موارد زير را نام برد:

– برطرف كردن افتادگي پلك و اسپاسم عضلات چشم
– برطرف كردن چين و چروك پوست
– برطرف كردن تعريق نواحي مختلف بدن نظير؛ كف دست و زير بغل و غيره
بوتاكس بعد از تزريق باعث
از بين رفتن  خطوط اخم   موجود در پيشاني و دور چشم ها مي شود.
باعث از بين رفتن خطوط خنده ي ناحيه صورت مي شود.
بوتاكس مي تواند تاثيرات به سزايي در محو و برطرف كردن چين و چروك كنار چشم داشته باشد .
بوتاكس باعث از بين بردن چين وچروك بين ابروها مي شود.
بوتاكس در از بين بردن چين و چروك گردن نيز موثر خواهد بود.
اين ماده ي موثر و مفيد مي تواند در محو و بهبود ظاهري خطوط افقي پيشاني تاثيرات چشمگيري داشته باشد.
البته تزريق بوتاكس در بسياري از موارد  براي بالا بردن نسبي ابروها نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.
با تزريق در خطوط خنده باعث كاهش نمايش لثه در هنگام خنديدن خواهد شد.
از مزاياي ديگر بوتاكس هم بدانيد:
بوتاكس براي درمان ميگرن و سردرد هاي عصبي موثر است
طبق تحقيقات به عمل آمده بوتاكس ضد سرطان است
بوتاكس يكي از بهترين مواد براي از بين بردن سرطان است زيرا سلولهاي سرطاني را مورد هدف قرار مي دهد و كمتر از بقيه مواد سمي است.همچنين عوارض جانبي كمتري دارد و از نظر هزينه مناسب تر است.

بوتاكس ضد افسردگي است

 

مزاياي ليزر موهاي زائد

از مزاياي ليزر موهاي زائد اينست كه روشي غير تهاجمي است و موجب كاهش هميشگي مو ها خواهد شد. با ليزر مي‌توان موهاي زائد را براي هميشه از بين برد و افراد با پوست تيره و يا روشن مي‌توانند از اين شيوه براي رفع موهاي زائد خود بهره گيرند.

ديگر مزاياي ليزر موهاي زائد اينست كه انجام اين عمل نيازي به بستري فرد ندارد و او مي‌تواند پس از انجام ليزر كارهاي روزانه را از سر گيرد. ليزر موهاي زائد در مقاسيه با شيوه‌ هاي سنتي، درد كمتري دارد و احتمال زخم شدن و تغيير رنگدانه بسيار كم است. اين روش اثر بخشي بالايي دارد. بسته به منطقه بدن به سرعت قابل انجام است و براي ديدن نتيجه آن نياز به زمان نيست و به سرعت قابل مشاهده است. پس از انجام ليزر نياز نيست داروي خاصي مصرف شود.

تصویر مرتبط

از ديگر مزاياي ليزر موهاي زائد ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

صرفه‌جويي در زمان
ليزر درماني روشي سريع و ايمن است و علت اينكه اكثر افراد ليزر درماني را به ساير روش هاي رفع موهاي زائد ترجيح مي دهند، بخاطر صرفه جويي در زمان است و شما ديگر مجبور نخواهيد بود، ساعت هاي طولاني براي رفع موهاي زائد بدن خود صرف كنيد. در هر فرآيند رفع موهاي زائد با ليزر؛ حدود ۵۰ تا ۹۵ درصد موهاي زائد براي مدت طولاني از بين مي رود.

هنوز روشي كه بتواند موها را به طور كامل و به طور دائمي از بين ببرد وجود ندارد، اما ليزر موهاي زائد يكي از محبوب ترين ترين و موثرترين روش ها براي ليزر موهاي زائد است، كه موها را به مدت طولاني از بين مي برد و شما بسياركمتر نياز به اصلاح موهاي خود خواهيد داشت.

صرفه‌جويي در هزينه رفع موهاي زائد
شايد در ابتدا هزينه هاي ليزر درماني؛ از نظر برخي افراد هنگفت به نظر برسد و افراد براي هزينه دچار ترديد شوند. هزينه ها بستگي به تعداد جلسات درمان دارد، هرچه تعداد جلسات بيشتر باشد، هزينه درمان هم بيشتر خواهد بود.{ مركز ليزر اكسير با دارا بودن مجهزترين و به روزترين دستگاه هاي ليزر الكساندرايت  با كمترين تعداد جلسه  و قيمت نسبت به …  }همچنين اگر از زاويه ديگر نگاه كنيم به علت اينكه نتايج ليزر بلند مدت است و باعث كاهش رشد موهاي زائد به مدت طولاني مي شود هزينه ي آن قابل توجيه است و شما هزينه اي صرف ريش تراش، كرم هاي موبر و اصلاح و موم نخواهيد كرد.

 

تخصص جراحي پلاستيك و زيبايي و جراح بيني در اين رابطه گفت:
اكثر مشكلات زيبايي كه در بيني وجود دارد در قسمت هاي استخواني و غضروفي بيني ميباشد كه اين مشكلات صرفاً با عمل جراحي زيبايي بيني اصلاح مي شود و ليزر هيچ تاثيري در رفع اين مشكلات ندارد.در واقع تاثير ليزر در درمان مشكلات پوستي مي باشد و لذا در زيبايي بيني هيچ نقشي ندارد.

آيا دستگاه هايي كه تحت عنوان كوچك كننده بيني در بازار عرضه مي شود تاثيري در زيبايي بيني دارند ؟


همانطور كه گفتيم ، مشكلات غضروفي و استخواني بيني صرفاً با عمل جراحي و تكنيكهاي متعددي كه در حين عمل جراحي زيبايي بيني وجود دارد اصلاح مي شوند وبا تغيير شكل قسمتهاي استخواني و غضروفي كه در حين عمل جراحي داده ميشود زيبايي بيني حاصل ميشود.لذا تبليغاتي كه در مورد كارايي اين دستگاه ها در كوچك كردن و زيبايي بيني وجود دارد ، كاملاً نادرست و صرفاً جنبه تبليغاتي دارند.

در چه مواردي از غضروف گوش يا دنده براي عمل جراحي زيبايي بيني استفاده مي شود؟
در مواردي كه غضروف هاي جراحي بيني  در عمل هاي جراحي زيبايي قبلي بيني آسيب ديده يا بيش از حد برداشته شده اندو يا افرادي كه سابقه عمل جراحي بيني در گذشته نداشته اند و لي مقدار غضروف هاي بيني بطور مادرزادي جهت عمل جراحي زيبايي بيني كم باشد ممكن است مجبور به استفاده از غضروف هاي گوش يا دنده جهت بازسازي و اصلاح مشكلات ايجاد شده در بيني باشيم.اگر ميزان غضروف مورد نياز كم باشد از غضروف گوش استفاده ميكنيم ولي اگر مقدار بيشتري غضروف نياز داشته باشيم از دنده استفاده ميكنيم.

همچنين بخوانيد :  خطرات ناشناخته ليزر موهاي زائد
همچنين محلي كه غضروف در بيني مورد نياز هست نيز در انتخاب محل برداشتن غضروف از گوش يا دنده نقش دارد.لازم به ذكر است كه استفاده از غضروف افراد ديگر هيچ نقشي در عمل جراحي زيبايي بيني ندارد چون پس از مدتي جذب خواهد شد.يكي از شايع ترين علت هاي برداشتن بيش از حد غضروف ها در عمل هاي جراحي بيني، اين برداشت نادرست است كه بيني هر چقدر كوچك تر شود زيباتر مي شود.در صورتي كه زيبايي بيني از ديد جراح پلاستيك به معني حفظ تناسب قسمت هاي مختلف بيني با هم و حفظ تناسب بيني با قسمت هاي ديگر صورت مي باشد.

آيا انجام عمل جراحي زيبايي بيني همزمان با اصلاح انحراف بيني قابل انجام است؟
انحراف بيني به علت انحراف در قسمت استخواني بيني و يا انحراف در قسمت غضروفي بيني مخصوصاً غضروف ديواره يا سپتوم بيني مي باشد كه هر دو مي توانند در حين عمل جراحي بيني اصلاح شوند.

چرا عمل جراحي بيني در افرادي كه بيني گوشتي دارند نسبت به افرادي كه بيني استخواني غضروفي دارند نتيجه ضعيف تري دارد؟ بيني گوشتي به اين معناست كه پوست بجاي اينكه ضخامت نرمال داشته باشد،بيش از حد ضخيم است و چون اكثر تكنيك هايي كه در عمل جراحي زيبايي بيني وجود دارد جهت اصلاح بدشكلي هاي استخوان و غضروف ميباشد،لذا نتيجه عمل در بيني هاي گوشتي ضعيف تر ميباشد.

نتیجه تصویری برای جراحی بینی با لیزر

البته تكنيك هايي وجود دارد كه تا حد امكان به اين پوست ضخيم شكل دلخواه داده شود تا ظاهر بيني زيباتر شود.

يك اشتباه رايجي كه در عمل جراحي بيني هاي گوشتي ميشود، برداشتن بيش از حد بافت هاي غضروفي و استخواني بيني به خيال كوچك تر شدن بيني ميباشد كه نه تنها بيني زيباتر نخواهد شد بلكه پوست ضخيم در اين افراد بي حالت تر خواهد شد و از اول بدتر ميشود.


برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۳ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۲۹:۳۲ توسط:بوتاكس موضوع:

سن مناسب براي ارتودنسي چه زماني است؟

براي اينكه بتوانيد بهترين بهترين كرم صورت بعد از ميكرونيدلينگ را براي پوست خود پيدا كنيد، بهترين انتخاب مشورت با پزشك تان است. او بهتر از هر كسي درباره اين موارد اطلاعات دارد و مي تواند آنها را با توجه به ويژگي هاي پوست شما در اختيار شما نيز بگذارد. در اينجا اطلاعاتي كلي درباره اين كرم ها به شما مي دهيم ولي باز اين موارد شما را از مشورت با پزشك بي نياز نمي كند.

محصولاتي كه داراي غلظت بالايي از عوامل رشد هستند بيشتر از هر چيزي به روند بهبود پوست شما بعد از ميكرونيدلينگ كمك مي كنند. اين محصولات به خاطر داشتن خواص ضدالتهابي مي توانند پوست شما را زودتر ترميم كنند. بعد از درمان براي يك روز بهتر است از عوامل رشد، آمپول تنساژ (Tenغير مجاز مي باشدe) و يا PRP (پلاسماي غني از پلاكت) استفاده كنيد. بعد از يك روز مرطوب كننده سبك و ضدآفتاب مناسب تر خواهد بود. بعد از يك هفته نيز  استفاده از سرم آنتي اكسيدان، ضدآفتاب با اكسيد روي و دي اكسيد تيتانيوم و يك محصول نوع رتين A بهتر است. كساني كه سن بالايي دارند نيز بهتر است از يك كرم ترميم سلول هاي بنيادي استفاده كنند. اين موارد به بهتر كردن نتيجه درمان و توليد كلاژن خيلي كمك مي كنند.

بعد از درمان پاك كننده صورت ستافيل (Cetaphil)، سرم آنتي اكسيدان (ويتامين C و E) دوبار در روز، و كرم ضدآفتاب با SPF حداقل ۳۰ تا زماني كه قرمزي برطرف شود، هم بهترين انتخاب است. هنگامي كه قرمزي از بين رفت، كه غالبا ۱ تا ۳ روز طول مي كشد، برنامه مراقبتي مناسب با مشورت پزشكان متخصص پرگل مي تواند روند درمان را كامل و تسريع بخشد.

 

ماده مخدر ترياك چيست؟


ترياك مايعي است كه از گياه خشخاش به دست مي‌آيد. خشخاش بيشتر در افغانستان و به منظور فروش ترياك حاصل از آن كاشته مي‌شود. مايع ترياك در مجاورت هوا به ماده جامد قهوه‌اي رنگ تبديل مي‌شود. ماده حاصل شده به صورت خوراكي، تزريقي يا تدخيني توسط افرادي كه به آن اعتياد پيدا كرده‌اند مصرف مي‌شود.

اگرچه اين ماده در مقايسه با ساير مخدرهاي موجود ماده‌اي كم اثر محسوب مي‌شود، اما اين نبايد باعث تداوم استفاده از آن و يا عدم تصميم براي ترك كردن آن باشد؛ چراكه اين ماده مخدر ابتدا باعث ايجاد حس شادماني و سرخوشي شده اما با استفاده مكرر، بدن براي دسترسي به اين حالت به ميزان هرچه بيشتر از اين مواد نياز پيدا مي‌كند. ترياك نيز همانند مواد مخدر ديگر عوارض جدي براي بدن به همراه دارد. سوء تغذيه، مشكلات تنفسي و افت فشار خون از جمله بيماري‌هايي هستند كه در اثر مصرف ترياك ايجاد مي‌شود. همچنين خماري ناشي از ترياك باعث تهوع، آبريزش چشم، خميازه، سرمازدگي و يا تعريق مي‌گردد. اگر فردي سال‌ها ترياك مصرف كرده باشد برايش ترك كردن آن كار چندان آساني نخواهد بود، اما با مراجعه به يك مركز ترك اعتياد و استفاده از راهنمايي‌هاي مشاور مي‌تواند بسياري از سختي‌ها را با تحمل و بردباري پشت سر گذاشته و از يك زندگي آرام بدون هر گونه ماده مخدري لذت ببرد.

 

سن مناسب براي ارتودنسي چه زماني است؟

دندان‌هاي موجود در فك در موقعيتي طبيعي به صورت دو قوس فك بالا و پايين به طوري قرار مي‌گيرند كه عمل جويدن و آسياب كردن غذا به نحو مطلوب ممكن شود.

هر نوع انحراف از اين موقعيت طبيعي دندان‌ها باعث ايجاد مشكلاتي مي‌شود كه ضرورت رديف كردن يا برگرداندن موقعيت مناسب دندان‌ها را ايجاب مي‌كند و اين عمل با درمان‌هاي ارتودنسي ميسر مي‌شود.

البته درمان‌هاي ارتودنسي فقط به رديف كردن دندان‌ها محدود نمي‌شود و به تغيير يا هدايت رشدي استخوان‌هاي فك بالا و پايين نيز مربوط مي‌شود.

يك متخصص ارتودنسي دندان مي‌تواند با هدايت رشدي در سنين رشد و با كمك روش‌هاي جديد و جراحي در افراد بالغ هماهنگي بين اجزاي صورت را برقرار كند و با رديف كردن دندان‌ها علاوه بر زيبايي ظاهري، بهبود صحبت كردن، جويدن و كاهش استرس‌هاي رواني ناشي از تعامل با ديگران را به ارمغان آورد.

يكي از مشكلات دندانپزشكي كه خيلي‌ها با آن روبرو هستند، مشكل نامرتب بودن دندان‌ها يا ناهماهنگي اجزاي صورت است.با اين همه مردم هنوز اطلاع چنداني از سن مناسب براي انجام درمان ارتودنسي ندارند.

يك استاد يار بخش ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه همدان در اين باره مي‌گويد: طبق توصيه انجمن ارتودنتيست‌هاي امريكا معاينه اوليه كودك جهت تشخيص مشكلات (ناهنجاري‌هاي دنداني-فكي) نبايد ديرتر از هفت سالگي انجام شود واين كار فقط بايد توسط درمانگر صاحب صلاحيت يعني متخصص ارتودنسي انجام شود.

به گفته دكتر فرهاد جعفري، معمولا اغلب مشكلات ارتودنسي در هفت سالگي زماني كه بيشتر دندان‌هاي دائمي جلويي درآمده‌اند خود را نشان مي‌دهند. البته امكان تشخيص برخي از مشكلات در سنين پايين‌تر نيز وجود دارد.

وي مي‌افزايد: انجام اولين معاينه در اين سن به متخصص ارتودنسي اين امكان را مي‌دهد كه مشكلات دنداني- فكي را در مراحل اوليه تشخيص دهد و با ارزيابي دقيق آنها زمان و شيوه مناسب درمان را طرح ريزي كند.

با اين حال بسياري از بزرگسالاني كه با نارديفي دنداني-فكي مواجه هستند اين تصور را دارند كه رديف كردن دندان‌ها تنها مختص كودكان و نوجوانان است و انجام درمان‌هاي ارتودنسي براي آنها دير شده است.

در گذشته درمان ارتودنسي معمولا به كودكان و نوجوانان محدود مي‌شد ولي واقعيت اين است كه دندان‌ها در هر سني مي‌توانند حركت كنند و شيوه حركت دادن دندان‌ها در تمام سنين يكسان است. بنابراين درمان ارتودنسي در بزرگسالان نيز امكان پذير است هرچند در درمان اين افراد خطرات و محدوديت‌هايي وجود دارد كه فقط توسط متخصص ارتودنسي قابل ارزيابي و درمان است.


برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۳ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۱۳:۳۱ توسط:بوتاكس موضوع:
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
آمار
امروز : 2
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 1762
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :

http://www.monoblog.ir/ads/fb4a1af661a1397ded95f0fe7a798f6b.gif

لینک های روزانه
لينكي ثبت نشده است
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
چت باکس
صفحات
[ ۱ ][ ۲ ]